First steps for Fiber to the Home in Zoetermeer (dutch)

Deze week kreeg in onderstaande brief in de mailbox…

Beste inschrijver,

In mei van dit jaar zijn een aantal enthousiaste initiatiefnemers in Zoetermeer gestart om de
belangstelling voor glasvezel te peilen. Veel inwoners uit Zoetermeer lieten weten graag een
aansluiting te willen. Op dit moment hebben zich circa tien procent van de totale
huishoudens van Zoetermeer zich ingeschreven bij Fiberpoint. Dit is zoals u weet nog niet
genoeg om onderhandelingen met dienstenleveranciers en vervolgens met een
investeerder op te starten. Daarnaast zijn wij op zoek naar ambassadeurs op wijk en/of
straatniveau in Zoetermeer ten einde een hoger inschrijvingspercentage te kunnen behalen.
Wij zullen op korte termijn alle kritische opmerkingen aangaande onze website daar waar
mogelijk verwerken en aanpassen. Voorts zijn wij van plan om een informatie avond te
houden in wijkcentra of wellicht het stadhuis te Zoetermeer. Waar het in essentie om gaat,
is dat men er zich van bewust moet worden dat als er een open netwerk in Zoetermeer
komt, u niet meer verplicht bent om bij de aangewezen dienstenleverancier uw diensten af
te nemen. Meerdere dienstenleveranciers kunnen hun diensten aanbieden op het open
netwerk, omdat ze hier vrijelijk toegang verkrijgen. U kunt zelf bepalen wat u wilt en bij wie
u dat wilt.
Een open netwerk, ondergebracht in de Stichting Fiberpoint Zoetermeer waardoor de
inwoners van Zoetermeer de “baas” zijn over het netwerk, maakt Wijk TV mogelijk, maar
ook tal van andere zaken, omdat de zeggenschap dan ligt bij de abonnee en NIET de
eigenaar cq exploitant. Als men zich hiervan bewust is, gaat het eigenlijk nog maar om één
ding, namelijk:

“wilt u hetzelfde als u nu heeft, alleen sneller en voordeliger?”

Indien u het bewoners initiatief wilt ondersteunen en hiermee actief in uw wijk aan de slag
wilt, laat het ons dan weten, immers buren nemen onderling sneller barrières weg dan een
“vreemde eend in de bijt”. Laten we gezamenlijk een signaal afgeven dat de gevestigde orde
van kabelexploitanten op haar grondvesten doet schudden, zonder onze inzet zal er geen
glasvezelnetwerk in Zoetermeer worden aangelegd en blijft alles bij het oude voor in ieder
geval de komende 20 jaar.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens Team Fiberpoint Zoetermeer

Eric Vos

Ze hebben nog een lange weg te gaan, en het beoogde doel-percentage lijkt mij extreem hoog, zeker gezien de recente promotie-activiteiten van Ziggo die een flink tegen-offensief zijn gestart om zo te proberen FttH zo lang mogelijk te blokkeren.