First steps for Fiber to the Home in Zoetermeer (dutch)

Deze week kreeg in onderstaande brief in de mailbox…

Beste inschrijver,

In mei van dit jaar zijn een aantal enthousiaste initiatiefnemers in Zoetermeer gestart om de
belangstelling voor glasvezel te peilen. Veel inwoners uit Zoetermeer lieten weten graag een
aansluiting te willen. Op dit moment hebben zich circa tien procent van de totale
huishoudens van Zoetermeer zich ingeschreven bij Fiberpoint. Dit is zoals u weet nog niet
genoeg om onderhandelingen met dienstenleveranciers en vervolgens met een
investeerder op te starten. Daarnaast zijn wij op zoek naar ambassadeurs op wijk en/of
straatniveau in Zoetermeer ten einde een hoger inschrijvingspercentage te kunnen behalen.
Wij zullen op korte termijn alle kritische opmerkingen aangaande onze website daar waar
mogelijk verwerken en aanpassen. Voorts zijn wij van plan om een informatie avond te
houden in wijkcentra of wellicht het stadhuis te Zoetermeer. Waar het in essentie om gaat,
is dat men er zich van bewust moet worden dat als er een open netwerk in Zoetermeer
komt, u niet meer verplicht bent om bij de aangewezen dienstenleverancier uw diensten af
te nemen. Meerdere dienstenleveranciers kunnen hun diensten aanbieden op het open
netwerk, omdat ze hier vrijelijk toegang verkrijgen. U kunt zelf bepalen wat u wilt en bij wie
u dat wilt.
Een open netwerk, ondergebracht in de Stichting Fiberpoint Zoetermeer waardoor de
inwoners van Zoetermeer de “baas” zijn over het netwerk, maakt Wijk TV mogelijk, maar
ook tal van andere zaken, omdat de zeggenschap dan ligt bij de abonnee en NIET de
eigenaar cq exploitant. Als men zich hiervan bewust is, gaat het eigenlijk nog maar om één
ding, namelijk:

“wilt u hetzelfde als u nu heeft, alleen sneller en voordeliger?”

Indien u het bewoners initiatief wilt ondersteunen en hiermee actief in uw wijk aan de slag
wilt, laat het ons dan weten, immers buren nemen onderling sneller barrières weg dan een
“vreemde eend in de bijt”. Laten we gezamenlijk een signaal afgeven dat de gevestigde orde
van kabelexploitanten op haar grondvesten doet schudden, zonder onze inzet zal er geen
glasvezelnetwerk in Zoetermeer worden aangelegd en blijft alles bij het oude voor in ieder
geval de komende 20 jaar.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens Team Fiberpoint Zoetermeer

Eric Vos

Ze hebben nog een lange weg te gaan, en het beoogde doel-percentage lijkt mij extreem hoog, zeker gezien de recente promotie-activiteiten van Ziggo die een flink tegen-offensief zijn gestart om zo te proberen FttH zo lang mogelijk te blokkeren.

HTC Hero

So, I finally replaced by aging Nokia E70 with a brand new HTC Hero White Android phone. The touchscreen keyboard is still something I have to get used to, and the batterylife the last few days has been limiting (but I play a lot with it… but I must remember to recharge it when possible).HTC-Hero-Android-White
I’ve installed quite a few applications on it, and have now also gotten my voipbuster account working on it and have made some voip test-calls to and from my other voip numbers. I’ve also gotten voip to work over the telfort 3G connection I’m using, and will probably be using a lot of that in the future.
Other notable apps I will enjoy a lot are:

Google Skymaps. Uses the compass and position sensors so display a star-map of the area that you are pointing at
Google places. Should list all kinds of local restaurants, bars, banks and gas stations… but how well this works in the Netherlands is yet to be seen.
Twidroid. My current twitter-app of choice, Peep just didn’t pull it.

Some stuff I figured out, but that wasn’t too obvious initially:

  • Press ‘home’ for 2-3 seconds and release for a list of running applications and click them to switch to them
  • Telfort network is always considered to be ‘roaming’, because it doesn’t really exist anymore, and I am technically on the KPN network.

Replacing/updating my PGP key

I’ve decided that my PGP key could use some updating after 9 years. I have created a new (longer) and better-hashed PGP key. Now using 4096 bits of RSA, and using sha2 from now on 😉

And the new key is:

pub 4096R/C4F69BD2 2009-05-11 [expires: 2019-05-09]
Key fingerprint = 6AFC 0D83 5346 C729 6754 113F D867 4D8F C4F6 9BD2

I have placed the key on my server: http://www.maniac.nl/maniac.gpg and uploaded it to the pgp keyserver(s).

I have also created a transition document, which is signed by my old and new keys, located on http://www.maniac.nl/key-transition.txt. If you have signed my old key (0x357D2178) please consider re-signing my new key after verifying the signatures on this document.

If you prefer to meet me face-to-face for a key verification, that shouldn’t be too hard to arrange. I’ll try to keep some keyslips on my at all times.

Update 2009/05/18: The file was signed first with my old key, and the result was signed with my new key. This gave some problems, and the file is now replaced by a new version which is signed by both keys simultaniously. This should verify correctly.

curl -s http://www.maniac.nl/key-transition.txt | gpg –verify
gpg: Signature made Mon 18 May 2009 11:00:17 AM CEST using RSA key ID C4F69BD2
gpg: Good signature from “Mark M. Janssen <maniac@maniac.nl>”
gpg: aka “[jpeg image of size 1522]”
gpg: Signature made Mon 18 May 2009 11:00:17 AM CEST using DSA key ID 357D2178
gpg: Good signature from “Mark Janssen (Maniac) <maniac@maniac.nl>”
gpg: aka “Mark Janssen <maniac@maniac.nl>”
gpg: aka “Mark Janssen <markj@markjanssen.nl>”
gpg: aka “[jpeg image of size 1522]”

I have also updated the old key to expire on 2009/12/31

Back from FOSDEM 2009

I’m back from a weekend of Fosdem 2009, filled with Belgian beers, open source and meeting developers. I visited a few interesting talks and have some new items on my ‘Todo’ list now…

Solaris 10 as LDAP client (to OpenLDAP 2.4.x)

During the last couple of weeks I’ve been working on getting a central directory setup for my client, running on OpenLDAP 2.4. Not having worked with LDAP a lot before it proved quite a challenge, especially getting Solaris 10 to work with the LDAP server without any glitches.
In this document I’ll try and describe how this setup was made, because I have been unable to find a single consistent document describing all the intricate details.
At this time I have all my problems fixed (AFAIK), but during the setup phase I experienced various problems:

  • Solaris 10 not seeing any users from LDAP
  • Solaris seeing users, but not letting them log in
  • Log-in working from console, but not ssh
  • Passwordless login (pubkey) not working in SUN-SSH
  • Users being able to hack extra permissions for themselves
  • etc…. etc….etc…

The entire article has been moved to a more permanent location, as a page on this site. You can find it under the ‘Pages’ header on the right. Setting up ldap